Skip to main content

Calcul salarial și administrare de personal

Prin acest serviciu, compania dvs. poate beneficia de expertiza specialiștilor, reducerea costurilor asociate cu administrarea internă și minimizarea riscurilor legate de non-conformitate cu reglementările în vigoare. Calcul salarial: Procesarea salariilor angajaților, calculând veniturile brute, deducând taxele și contribuțiile sociale obligatorii și determinând venitul net. Acest proces implică și gestionarea sporurilor, bonusurilor, ore suplimentare și altor forme de compensație.

Emiterea fluturașilor de salariu

Crearea și distribuirea documentelor care detaliază calculul salarial pentru fiecare angajat, oferind o vedere clară asupra modului în care a fost calculat salariul net.

Administrarea concediilor

Gestionarea concediilor de odihnă, medical sau a altor tipuri de absențe, asigurându-se că acestea sunt înregistrate corect și că impactul lor asupra salarizării este calculat corespunzător.

Gestionarea contractelor de muncă

Crearea, modificarea și încheierea contractelor de muncă, asigurându-se că toate aspectele legale sunt respectate.

Raportare și conformitate

Asigurarea conformității cu legislația muncii și fiscală, precum și pregătirea și depunerea rapoartelor cerute de autoritățile de reglementare.

Consultanță în resurse umane

Oferirea de sfaturi și suport în materie de legislație a muncii, cele mai bune practici în gestionarea resurselor umane și optimizarea proceselor de administrare a personalului.